Sleep om te verversen

Cao's voor de Timmerindustrie

Cao
Op 19 april 2019 spraken de cao-partijen een onderhandelingsresultaat af voor de nieuwe cao Timmerindustrie van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Daarnaast wordt de looptijd van de cao SWT verlengd van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2024. (In de cao SWT staan de bedrijfstakeigen regelingen beschreven).

De Stifa circulaire van 11 april 2019 informeerde de werkgevers over deze nieuwe cao afspraken. Deze circulaire en het bijgesloten onderhandelingsresultaat d.d. 19 april 2019 kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires.

Deze nieuwe teksten van de cao Timmerindustrie en de cao SWT zullen in een cao boekje worden uitgegeven. Een digitale uitgave komt dan ook beschikbaar op www.stifa.nl. De nieuwe loontabellen vanaf 1 juli 2019 (e.v.) zullen binnenkort alvast hierop worden geplaatst.

Als u lid bent van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), dan stuurt de NBvT u -direct na uitgave- het cao boekje toe. Bent u geen lid van de werkgeversvereniging NBvT? Dan kunt een mail sturen aan info@stifa.nl.

Werknemers die lid zijn van FNV of CNV Vakmensen kunnen dan ook bij hun werknemers­organisatie een gratis exemplaar opvragen.