Sleep om te verversen

Cao's voor de Timmerindustrie

Cao
Op 19 juni 2018 bekrachtigden cao-partijen het akkoord voor de nieuwe cao Timmerindustrie van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Daarnaast is de cao SWT van toepassing, waarin beschreven de bedrijfstakeigen regelingen. De looptijd van de cao SWT is van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022

De cao voor de Timmerindustrie (1 april 2018 tot en met 31 maart 2019) wordt alleen digitaal uitgebracht. De nieuwe loontabellen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019 vindt u ook als aparte documenten onder Download > cao.

De Stifa circulaire van 11 juni 2018 informeert werkgevers (onder andere) over deze nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires.

De cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (1 april 2017 tot en met 31 maart 2022) kunt u vinden onder Download > cao én nog lezen in het in 2017 uitgebrachte cao boekje. Wilt u dit boekje alsnog ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@stifa.nl, met vermelding van uw adresgegevens.