Sleep om te verversen

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Vanaf 1 januari 2019 hebben alle werknemers in de Timmerindustrie vanaf 57-jarige leeftijd recht op vitaliteitsverlof. Het vitaliteitsverlof komt in de plaats van de ‘extra verlofdagen oudere werknemer’. In de nieuwe regeling krijgt de werknemer recht op meer dagen die door de werknemer en werkgever samen worden gefinancierd.

In de STIFA/SSWT nieuwsbrief Special wordt uitgelegd wat de nieuwe vitaliteitsverlofregeling inhoudt en hoe werkgevers en werknemers in gezamenlijk overleg vaste afspraken kunnen maken. De afspraken zelf zijn maatwerk. Download deze nieuwsbrief van november 2018 (Stifa special vitaliteits­verlof­regeling) bij Download > SSWT nieuwsbrieven.

Vitaliteitsregeling cao Timmerindustrie