Sleep om te verversen

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Voor alle werknemers die vallen onder de cao voor de Timmerindustrie is per 1 oktober 2019 de reparatieregeling voor de WW en WGA van kracht. De nieuwe PAWW verzamelcao Sector Bouw, sector 3 No. 05, bepaalt dat werkgevers vanaf 1 oktober 2019 hiervoor een nieuwe werknemerspremie moeten gaan afdragen aan Stichting PAWW. Alle werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW-regeling (omslagstelsel). De werkgever draagt de administratieve lasten die samenhangen met de inning van de PAWW-bijdrage.

Wat repareert de PAWW-regeling?

De periode dat een werknemer recht heeft op WW of WGA-uitkering is ingekort. Werkt iemand langer dan 10 jaar, dan bouwt hij/zij in plaats van één maand nog maar een halve maand WW of WGA op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkering is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

Wat kost het?

De bijdrage voor de PAWW is voor 2019 vastgesteld op 0,3% en wordt ingehouden op het brutoloon.

Voor meer informatie over deze regeling kijkt u bij cao > paww.