Sleep om te verversen

BKS

Het eindniveau van de mbo opleidingen is beschreven in zogeheten kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast. Daardoor heeft bijvoorbeeld het diploma montagemedewerker timmerindustrie landelijk overal dezelfde waarde, ongeacht aan welke school iemand het diploma heeft gehaald.

SSWT is bij de ontwikkeling van deze dossiers betrokken via overleg in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) die de mbo dossiers beheert. SSWT doet daarvoor regelmatig onderzoek naar ontwikkelingen in de beroepen (arbeidsmarktrapportages, beroepsprofielenonderzoeken).

De dossiers en de opleidingen die er van worden gemaakt zijn in principe bedoeld voor jongeren aan het begin van hun carrière.

SSWT zet naar het voorbeeld van de mbo kwalificatiestructuur een alternatief op, bedoeld voor werkende volwassenen die een vakdiploma willen behalen binnen een timmerberoep: de Branchekwalificatiestructuur (BKS) Industrieel Produceren het Hout.

De basis is al beschikbaar. De sociale partners hebben een aantal branchekwalificaties vastgesteld. Die zijn voor wat betreft de vakinhoud identiek aan de kwalificaties voor de timmerindustrie zoals die in het mbo worden gebruikt. Mbo vakken als taal, rekenen en maatschappijleer zijn niet opgenomen in de BKS.

Houtdatwerkt en andere erkende EVC aanbieders kunnen deze kwalificaties gebruiken als standaarden voor EVC procedures. Later dit jaar wordt het mogelijk branchediploma’s uit te schrijven voor EVC deelnemers die via EVC hebben aangetoond aan alle eisen van een kwalificatie te voldoen. Het gaat dan om branchediploma’s als Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout, Machinaal houtbewerker, Technisch leidinggevende, enz. Ook zal Houtdatwerkt in samenwerking met Houtcirkel opleidingen aanbieden die leiden tot branchediploma’s.