Sleep om te verversen

SSWT

Stichting Sociaal en Werkgelegen­heidsfonds Timmerindustrie (SSWT) en Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie zijn beide gehuisvest in Almere in het pand Westeinde 6 - 12. In dit gebouw zijn tevens de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), Centrum Hout en het Hout Opleidings Centrum (HOC) gehuisvest.

De SSWT is belast met de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werk­gelegenheid en het admini­stratief afhandelen van decla­raties van de bedrijfstak­eigen regelingen. Tevens bevordert, coördineert, begeleidt en verzorgt SSWT diverse om‑, her‑, en bijscholings­projecten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak Timmerindustrie. Omdat de Timmerindustrie volop op zoek is naar goed opgeleide vakmensen, participeert SSWT in het ontwikkelen van nieuwe (digitale) opleidingstrajecten. De premie-inning van alle BTER-fondsen heeft de SSWT opgedragen aan APG.

De stichting Vakraad voor de Timmerindustrie is het paritaire orgaan van de cao partijen die adviseert over de toepassing van de cao's. Het bestuurssecretariaat ondersteunt de cao-onderhandelingen en is tevens een telefonische helpdesk voor algemene vragen over de cao Timmerindustrie en de cao PAWW.

Dialog example

This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.