Sleep om te verversen

Bedrijfstakeigen regelingen

Voor de Timmerindustrie worden de bedrijfstakeigen regelingen (BTER) uitgevoerd door de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie: SSWT. Vanuit dit collectieve fonds, met een paritair bestuur, worden de bijdragen betaald door werkgevers en werknemers.

Werknemers, werkgevers en administratiekantoren kunnen voor vragen over bedrijfstakeigen regelingen als: vergoeding van om-, her- en bijscholing, vergoeding van kosten van beroepsopleidingen, vergoeding van palliatief- en rouwverlof en premievrije voortzetting van ouderdomspensioen bij onvrijwillige werkloosheid contact opnemen met de SSWT: tel. 035 - 694 70 74.

De SSWT regelt ook de administratieve uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen voor de Timmerindustrie. De inning van de bijdragen en premies is opgedragen aan APG. Naast deze bijdragen worden ook de pensioenpremies door de werkgever afgedragen via een Levering Premie en Gegevens (LPG) aan APG.

Werknemers en administratiekantoren met vragen over Levering Premie en Gegevens (LPG) nemen rechtstreeks contact op met APG: tel. 020 - 583 42 00.

Jaarlijks stellen de cao-partijen de premies opnieuw vast. Deze worden direct vermeld op www.bpfbouw.nl / pensioenadministratie