Sleep om te verversen

Cao vragen

Beantwoording van cao vragen wordt tijdelijk waargenomen door de NBVT. Werkgevers, leden van de NBVT, zowel als niet-leden, kunnen vragen betreffende de toepassing van de cao voor de Timmerindustrie richten aan: cao@nbvt.nl Deze regeling geldt tot nader order.

Wanneer u een algemene vraag over de cao heeft kunt u deze aan de Vakraad stellen. De Vakraad kan u dan op weg helpen. Inhoudelijke ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsconflicten of vragen ten aanzien van de loontechnische afhandeling behoren niet tot het takenpakket van de Vakraad. Dit valt voor werkgevers onder het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT) en voor werknemers onder het werkterrein van de werknemersorganisaties CNV en FNV.