Sleep om te verversen

Vitaliteitsverlofregeling

Er zijn spelregels afgesproken waaraan werknemers en werkgevers zich gaan houden omdat het de bedoeling is dat met vitaliteitsverlof ook daadwerkelijk de arbeidstijd wordt ingekort. Door de keuzemogelijkheden kan per werknemer met zijn werkgever een maatwerkafspraak worden vormgegeven. Welke overwegingen komen er dan om de hoek kijken? De meestgestelde vragen en antwoorden hieronder.

Ik wil misschien overstappen naar de nieuwe vitaliteitsregeling op basis van mijn rechten uit de overgangsregeling extra verlofdagen oudere werknemer. Wat betekent dat dan?

Als je nu bijvoorbeeld recht hebt op 7 extra verlofdagen oudere werknemer kun je in de nieuwe vitaliteitsverlof regeling meer dagen aankopen. Dit aantal is wel afhankelijk van je leeftijd. En over elke vitaliteitsdag gaan zowel jij als je werkgever de helft betalen. In ieder geval wordt je bestaande recht eenmalig omgezet in een recht op hetzelfde aantal vitaliteitsverlofdagen ‘zonder eigen bijdrage’. Dat aantal wordt vanaf 1 januari 2019 wel bevroren. Tenzij je overstapt naar vitaliteitsverlof met eigen bijdrage.

Ik werk nu in een 4-daagse werkweek volgens de regeling 55+. Blijven deze afspraken dan bestaan?

Ja, want dit is ook een onderdeel van de overgangs- bepalingen. Als je voor 1 januari 2019 afspraken maakte met je werkgever dan kun je beslissen deze ongewijzigd voort te zetten. Na 1 januari 2019 is deze regeling dan omgezet in de vitaliteitsregeling voor werknemers vanaf 57 jaar. Maar je mag dus ook besluiten om mee te gaan doen aan de nieuwe vitaliteitsregeling.

Gaan de rechten op vitaliteitsverlof in met ingang van je verjaardag of per kalenderjaar?

De rechten gaan in bij het bereiken van de 57 jarige leeftijd en worden uitgebreid als je resp. 59 of 60 jaar wordt. Het is verstandig om in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je 57 jaar wordt, al met je werkgever te gaan praten over de invulling van het rooster. Daarbij: de regeling is niet verplicht, want je maakt er alleen gebruik van als je er behoefte aan hebt je gemiddelde werkweek in te korten.

Blijft de inhouding eigen bijdrage vitaliteitsverlof doorlopen tijdens ziekte?

Omdat je tijdens ziekte geen vitaliteitsverlof kunt opnemen, is het beter bij langer ziekteverzuim de inhouding eigen bijdrage tijdelijk te onderbreken. Na herstel moeten vitaliteitsverlofuren die niet zijn opgenomen weer opnieuw ingepland worden.

Als meerdere mensen vitaliteitsverlof vragen voor bijvoorbeeld de vrijdag, hoe wordt het rooster dan vastgesteld?

In het rooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zowel de wensen van alle werknemers als van de werkgever. Het kan dus bijvoorbeeld ook zo zijn dat er geen vaste dag maar een wisselende dag moet worden afgesproken.