Sleep om te verversen

SSWT subsidie

De activiteiten van de SSWT worden gefinancierd uit het S&W (Sociaal & Werkgelegenheid) fonds. Dit fonds is in het leven geroepen door haar sociale partners om de SSWT-doelstellingen te realiseren. Uit het fonds kunnen subsidies worden verstrekt aan werkgevers, waarvan de werknemers scholing volgen.

Bedrijven die onder de cao voor de Timmerindustrie vallen kunnen bij de SSWT subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de cursus- en verletkosten.

Om zeker te weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor een subsidie, kunt u voorafgaande aan de cursus een subsidieaanvraagformulier indienen bij de SSWT. Als u dit tijdig doet (4 weken voor aanvang), dan ontvangt u van ons voorgedrukte presentie- en declaratieformulieren.