Sleep om te verversen

Arbeidsomstandigheden

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet in 2007 heeft de overheid de Timmerindustrie meer verantwoordelijkheid gegeven ten aanzien van veilig en gezond werken. Het niveau van veiligheid en gezondheid bij het werk is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. De wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven is aan de branche zelf. Om werkgevers (en werknemers) daarbij te ondersteunen is er door en voor de branche een Arbocatalogus en een Risico Inventarisatie & Evaluatie instrument ontwikkeld. Deze RI&E is geheel vernieuwd.