Sleep om te verversen

Nederlandse Branche­vereniging voor de Timmerindustrie

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 aangesloten timmerfabrikanten in technisch, juridisch en commerciële zin. De NBVT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in en met hout. Zij stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met integrale kwaliteitsverbetering als doel.

Daarnaast is de NBVT een kenniscentrum voor marktpartijen. Architecten, een Vereniging Van Eigenaren, een opdrachtgever maar ook andere marktpartijen kunnen bij het kenniscentrum NBVT terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken.

Lidmaatschap

Volgens artikel 5 van de statuten komen natuurlijke personen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en rechtspersonen in aanmerking voor het lidmaatschap van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. Kijk voor meer informatie op: www.nbvt.nl