Sleep om te verversen

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt meer in dan langer door moeten werken. Denk hierbij aan vragen als:

  • hoe voorzien we voor de nabije toekomst in vakbekwaam personeel?
  • hoe behouden we de huidige vakkennis van ouderen voor de bedrijfstak?
  • hoe brengen we de arbo-catalogus en arbo gedragsregels onder de aandacht van werkgevers en werknemers?
  • hoe implementeren we de flexibele arbeidstijden regeling vanuit de cao in de branche?
  • hoe houden we de werknemers betrokken bij de bedrijfstak? (boeien en binden)
  • hoe behouden we de oudere werknemers met fysiek zware beroepen voor de bedrijfstak?
  • hoe verminderen we voortijdige uitval?
  • hoe verhogen we het zelfbewustzijn van werkgevers en werknemers met betrekking tot bovensectorale mobiliteit?